úterý 25. března 2014

Viktor Zakrynycny - pocta TELČI.



http://www.unesco-czech.cz/900_303886_viktor-zakrynycny-pocta-telci/ 


Galerie Hasičský dům slaví. Slaví deset let od vzniku tohoto jedinečného stánku múz.  
Výstavní program galerie se snaží být důstojným doplňkem architektonických památek města UNESCO. Nesleduje žádný přesně vymezený výtvarný směr, důraz klade na nadčasovou originalitu díla. 
I díky tomu mohli její příznivci obdivovat grafiku Bohuslava Reynka i Jiřího Johna, obrazy Aleše Lamra, Ladislava Nováka či Oldřicha Smutného, kresby Oskara Kokoschky, fotografie Dagmar Hochové, 
Daniela Reynka a pestrou paletu výtvarných děl celé řady významných umělců. 

Desátý jubilejní ročník ozdobí autorská výstava originálního výtvarníka Viktora Zakrynycného. 
Pro galerii, i Telč samotnou, je to gratulant nad jiné povolaný. Svým impresionistickým přístupem k tvorbě vstupuje do světa iluzí, snů, pocitů a nálad a osobitým způsobem ztvárňuje ten 
všudypřítomný telčský genius loci
Co víc si můžeme přát, než takovouto POCTU MĚSTU, které milujeme.

Hana Müllerová, místostarostka města Telče


Městská galerie Hasičský dům nabídla za desetileté působení své prostory 
řadě významných umělců, kteří svým dílem oslovili tisíce návštěvníků našeho města. 
Propojení nádherného historického centra a výtvarného umění je nasnadě.
 A výtvarník Viktor Zakrynycny k tomu ještě přidává kus svého příslovečného 
ztvárnění pocitů a představ, kterými vnímá okolní svět. 
A také město Telč. Jeho výstava slibuje krásný zážitek. 
 
Mgr. Roman Fabeš, starosta města Telče
Obrazy Viktora Zakrynycného nás uvádějí do prostředí městských zákoutí, parků a života kaváren.
Citlivý umělec s nadšením vnímá pocity, které dané prostředí přináší, romanticky 
ho uchvacují pěkné stránky života, snivý dech vzpomínek na dávné doby, sluncem prozářená pohoda 
či naopak mlžná melancholie. Své vjemy přenáší malířskou technikou na plátno a není divu, 
že imprese, styl chvějivých barev a nejasných kontur, jsou jeho projevu nejbližší.
Malíř pochází z ukrajinského Podolí, kde v Kamenci i vystudoval výtvarnou školu,
 část života prožil na evropském jihu a nakonec se usadil v Brně, kde nyní žije již dvě desetiletí. 
Jeho obrazy často zachycují místa nesoucí stopy toku času, a tak není náhoda, 
že ho nyní učarovalo právě město Telč. Intenzivně se věnuje zachycení bohatosti 
nevšedních vjemů, jež toto město citlivému návštěvníku nabízí. 
Výsledky své práce nyní prezentuje přímo „in situ“ - na výstavě v telčské galerii Hasičský dům.
 
Mgr. Daniel Novák, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě